kệ siêu thị chứa hàng là gì

  • Kệ Siêu Thị Chứa Hàng Là Gì?

    Kệ siêu thị chứa hàng (hay còn gọi là khung để hàng hoặc kệ chứa hàng) là vật dụng để nâng, đỡ và chứa hàng hóa. Kệ siêu thị chứa hàng gồm nhiều loại đa dạng về tải trọng và kiểu dáng nên được sử dụng phổ biến nhằm tiết kiệm không gian diện tích của siêu thị. Kệ siêu thị chứa hàng là loại kệ được sử dụng rất nhiều trong các nhà...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top