Tầm nhìn và sứ mệnh Navavina

Ban lãnh đạo thành lập NAVAVINA với nhiều năm trong ngành cung cấp giải pháp kho lưu trữ, kho vận, kệ chứa hàng... đã đúc kết từ những kinh nghiệm, cùng chung tay xây dựng ngay từ đầu - hoạch định hướng đi, tầm nhìn, khoác lên vai NAVAVINA một sứ mệnh cũng như làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển, cho văn hóa công ty, cho một tập thể gắn kết bền vững, mang lại giá trị hài hòa giữa con người, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tầm nhìn: Trở thành một trong những tập đoàn hoạt động đa ngành trên nhiều lĩnh vực, trong đó sản xuất sản phẩm công nghiệp làm chủ chốt và vươn tới trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Sứ mệnh: Mang đến sự thoả mãn cho khách hàng với chất lượng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giàu về vật chất, tinh thần, nhiệt huyết mang bản sắc văn hoá của tập đoàn. Luôn gắn kết niềm tin và tối đa hoá lợi nhuận cho cổ đông, nhà đầu tư, tổ chức tài chính. Góp phần vào sự phát triển bền vững cho toàn xã hội.

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top