10 kỹ năng kinh doanh

  • 10 kỹ năng cốt yếu trong kinh doanh

    Submitted by admin on Sat, 12/21/2013 - 23:44 Dưới đây là 10 kỹ năng cốt yếu tạo thành công trong kinh doanh do Bộ Lao động Mỹ đúc kết.  Sản phẩm : kệ trưng bày, kệ chứa hàng , kệ công nghiệp, kệ trung tải, kệ thép đa năng 1. Khả năng giải quyết vấn đề Khả năng nhận biết, nghiên cứu và giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả được đánh giá rất cao trong các lĩnh vực...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top