quản lý kho bãi

  • Tản mạn về các thuật ngữ liên quan đến quản lý kho bãi

    Thuật ngữ kho bãi Người làm lĩnh vực quản lý kho bãi (chứa hàng) cần làm quen nhiều thuật ngữ tiếng Anh liên quan quy trình xuất nhập tồn. Đặc biệt, đối với các công ty lớn, quản lý bằng hệ thống ERP chuyên dụng như SAP, thì việc hiểu rõ các thuật ngữ là vô cùng quan trọng. Sản phẩm của Navavina : kệ chứa hàng , kệ công nghiệp, kệ trung tải, kệ thép đa...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top