ngành cơ khí

  • Lời giải cho công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

    Số liệu thống kê gần đây cho thấy, khoảng 80% giá trị kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam dành cho nguyên liệu đầu vào, thiết bị và máy móc phục vụ sản xuất trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho rằng: “Không ai có thể phủ nhận sự cần thiết và tính cấp bách của việc phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói chung và cho...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top