giải pháp

  • Giải pháp nào để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả ? (Phần 2)

    Hệ thống kệ  Ước tính Việt Nam có phần lớn (khoản 70-80%) các Kho Hàng và trung tâm phân phối không hiện đại, kém hiệu quả. Với nhóm đối tượng được khảo sát thì đa số họ sở hữu Kho Hàng và trung tâm phân phối tương đối tốt với việc đầu tư Hệ thống Kệ Kho Hàng cao tầng (3-7 tầng, Kệ Selective, Kệ Drive-in) sẽ tiếp tục đầu tư thêm 9.4% nữa trong tương...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top