hệ thống quản lý kho

  • Quản lý kho hàng, kỹ năng quản lý kho hàng hiện đại

    Kho hàng là trái tim của hệ thống phân phối. Vậy trái tim này đã được thiết kế, vận hành tối ưu hay chưa? Theo thống kê, chi phí liên quan đến kho chiếm đến 30% chi phí logistics và chi phí logistics thì chiếm đến 20% giá thành sản phẩm. Thiết kế và quản lý hiệu quả kho hàng sẽ giúp bạn tối ưu hóa được chi phí, giảm thiểu...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top