pallet nhựa

  • Pallet là gì?

    Có nhiều người gọi điện đến công ty chúng tôi có hỏi pallet là gì,dùng để làm gì,tại sao khi nâng hàng lại cần pallet.Do đó hôm nay tôi viết ra đây cho quý khách hàng hiểu rõ hơn về pallet và tác dụng khi sử dụng pallet để nâng hàng. Pallet gỗ Một pallet là một cấu trúc vận tải phẳng hỗ trợ hàng...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top