kho vận

  • Tầm nhìn và sứ mệnh

    Ban lãnh đạo thành lập NAVAVINA với nhiều năm trong ngành cung cấp giải pháp kho lưu trữ, kho vận, kệ chứa hàng... đã đúc kết từ những kinh nghiệm, cùng chung tay xây dựng ngay từ đầu - hoạch định hướng đi, tầm nhìn, khoác lên vai NAVAVINA một sứ mệnh cũng như làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển, cho văn hóa công ty, cho một tập thể gắn kết bền vững, mang lại giá trị...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top