kho bãi kho hàng

  • Hệ thống quản lý kho hàng - Lợi thế cạnh tranh Amazon

    Việc Amazon quyết định tự xây dựng hệ thống lưu kho bãi là một quyết định không mấy dễ dàng. Với giá trị khoảng 50 triệu USD cho mỗi Kho Hàng, việc xây dựng và vận hành hệ thống nhà kho quả là tốn kém. Để có thể kinh doanh thành công, Amazon phải phát hành 2 tỷ USD trái phiếu công ty. Thế là có vẻ như Bezos không phải đang xây...
  • Tản mạn về các thuật ngữ liên quan đến quản lý kho bãi

    Thuật ngữ kho bãi Người làm lĩnh vực quản lý kho bãi (chứa hàng) cần làm quen nhiều thuật ngữ tiếng Anh liên quan quy trình xuất nhập tồn. Đặc biệt, đối với các công ty lớn, quản lý bằng hệ thống ERP chuyên dụng như SAP, thì việc hiểu rõ các thuật ngữ là vô cùng quan trọng. Sản phẩm của Navavina : kệ chứa hàng , kệ công nghiệp, kệ trung tải, kệ thép đa...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top