tính năng cơ bản quản lý kho hàng

  • Giới thiệu phân hệ quản lý kho hàng của erp

    Phân hệ quản lý kho hàng của erp Một phân hệ hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm trên toàn bộ hệ thống kho của công ty. Doanh nghiệp có bao nhiêu kho tùy ý, nhưng sẽ không có gì bị bỏ quên. Phân hệ này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ nhập, xuất, di chuyển nội bộ, kiểm kê...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

 
Go to top