phương tiện vận tải

  • Giải pháp nào để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả ?

    Bất cứ doanh nghiệp nào cũng biết, có được một cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt và các giải pháp phần mềm hợp lý sẽ nâng cao hiệu suất khai thác và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Không nằm ngoài nhận thức chung đó, tháng 6/2011 vừa qua, tạp chí Vietnam Supply Chain Insight – VSCI) đã thực hiện một cuộc khảo sát về “Nhu cầu các giải pháp phục vụ quản trị...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

 
Go to top