giải pháp công nghệ

  • Giải pháp nào để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả ?

    Bất cứ doanh nghiệp nào cũng biết, có được một cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt và các giải pháp phần mềm hợp lý sẽ nâng cao hiệu suất khai thác và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Không nằm ngoài nhận thức chung đó, tháng 6/2011 vừa qua, tạp chí Vietnam Supply Chain Insight – VSCI) đã thực hiện một cuộc khảo sát về “Nhu cầu các giải pháp phục vụ quản trị...
  • Lời giải cho công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

    Số liệu thống kê gần đây cho thấy, khoảng 80% giá trị kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam dành cho nguyên liệu đầu vào, thiết bị và máy móc phục vụ sản xuất trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho rằng: “Không ai có thể phủ nhận sự cần thiết và tính cấp bách của việc phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói chung và cho...

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top