Bluerack

Bluerack là thương hiệu của Navavina về giải pháp kho lưu trữ, giá kệ công nghiệp, các loại giá kệ đỡ trong kho chứa hàng. Với quy mô nhà máy sản xuất lớn, vứa có thể đáp ứng tất cả các kho hàng lớn nhất, vừa đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ, độ bền sản phẩm, đa dạng tải trọng, kích thước, phù hợp cho nhiều ngành nghề đặc trưng như các kho hàng Logistic, kho hàng tiêu dùng, điện máy, công nghiệp ô tô... 

© 2015 Navavina - All Right Reserved. Kệ chứa hàng

Go to top